رقبا را فراموش کن!

خیلی از صاحبین کسب و کار ها و مخصوصا کسانی که تازه وارد میدان مبارزه شغلی خود میشوند ؛ در هراس از مواجه و مقابله با رقبای قدیمی خود هستند.
اما در یک استراتژی هوشمند نباید به رقبا توجه زیادی کرد و باید منابع خود را به سمت مشتریان سوق دهید! زیرا نهایتا این مشتری است که تصمیم میگیرد در یک بازار مشخص کدام تامین کننده یا فروشنده را انتخاب کند.
در این پست اینستاگرامی این نکته را یادآور شدم.
ممنون میشوم با فالو کردن و اشتراک پستها همراهیم کنید.

لطفا این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید